Napowietrzanie jest to jedno z najważniejszych czynników służących zapewnieniu odpowiednich warunków do hodowli ryb oraz roślin w akwarium. Sposób pracy napowietrzacza do akwarium polega nie tylko na dostarczaniu tlenu do wody, lecz przede wszystkim na mieszaniu wody, dzięki czemu zwiększa się...
Napowietrzanie jest to jedno z...
13,74 zł